Stiftelse för obunden forskning
 och information i miljöfrågor

 
Forskning och information
sedan 1971

Björn O. Gillberg

 

Miljöcentrum startades 1971 av Björn och Marianne Gillberg och närstående goda vänner i kölvattnet av den "miljöväckelse" de drog igång med böcker och hundratals föredrag runt om i Sverige.

_________________________________________________

Klimatfrågan har utvecklats till en religion - FIB Kulturfront 2022-04-06

_________________________________________________

Björn Gillberg kommenterar idag aktuella ämnen - biodrivmedel och energifrågor - regelbundet via VärmlandsMetanols YouTube-kanal.

_________________________________________________

Hål i huvudet att beskatta biodrivmedel som idag
Den 1 mars 2022 besökte Christopher Jarnvall VärmlandsMetanols kontor i Uddeholm och spelade in två avsnitt av Samtal med Samhället.

Christopher Jarnvall intervjuar forskaren, författaren och debattören Björn Gillberg om klimatet, vindkraft och politiker som inte förstår vad de håller på med.

Det första avsnittet sändes i Riks den 5 mars ->

Avsnitt två sändes i Riks den 12 mars ->

__________________________________________________

Miljöcentrum har nu startat en egen YouTube-kanal. I det första avsnittet berättar Björn Gillberg hur vindkraftsmotståndare och andra som vill driva frågor för landsbygdens bästa går tillväga för att starta ett eget lokalt politiskt parti.

Nedan finns länkar till användbara dokument.

____________________________

Miljöcentrum bildades för att bl.a. driva forskning och information inom hälso- och miljöområdet och drivs som en ideell stiftelse under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholm.

Miljöcentrum startade på 1970-talet debatten om kärnkraftens risker och skadliga tillsatser i mat och myntade b.la. begreppet livsmedelskosmetika. Under åren har Miljöcentrum med framgång drivit ett stort antal skadeståndsprocesser mot "miljöbusar".

Miljöcentrum initierade tidigt debatten om en fossilfri fordonsflotta. Med den utgångspunkten startade Björn Gillberg och hans amerikanske kollega Arthur Tamplin ett forskningsprojekt vid Miljöcentrum på 1970-talet. De kom fram till att Sverige, både med tanke på den nationella säkerheten och för att minska de fossila koldioxidutsläppen, borde satsa på biometanol (träsprit) tillverkad genom förgasning av svensk skogsråvara. När inget hände beslöt de att ta saken i egna händer. VärmlandsMetanol bildades 2001 av Björn Gillberg, Miljöcentrum, LRF, Hagfors kommun och två privatpersoner. I dag har bolaget ca 1 600 delägare och det stora tyska ingenjörsföretaget ThyssenKrupp Uhde (ingår i industrikoncernen ThyssenKrupp) arbetar sedan 2009 med projektering av anläggningen som ska uppföras i Hagfors.

Miljöcentrum uppbär inga statliga eller kommunala bidrag för den ideella forsknings- och informationsverksamheten.
Miljöcentrum finansieras genom miljövänners gåvor till vår verksamhet.
(BG 701-3063).


© Miljöcentrum 1999 Senast uppdaterad 2019-09-15
Ansvarig utgivare Björn O. Gillberg

Stiftelsen Miljöcentrum har genom hävd ensamrätt till namnet, emedan det sedan 1971 är inarbetat och bland allmänheten, företag och myndigheter känt som beteckningen på stiftelsens verksamhet.
Ordet "Miljöcentrum" är ett registrerat varumärke, som innehas av stiftelsen Miljöcentrum. Därmed får ingen annan institution eller person använda namnet.
Via stiftelsen Miljöcentrums helägda bolag, Miljöcentrum AB, är namnet också skyddat.